6972679950 Κανάλια, Μαγνησία info@thessaliaalmonds.gr